FX Angler Series Med-Fast 7'4 Spinning Rod $159 

FXMFSpin.jpg